ร้านอาหารไทยต้นตำหรับที่นำเสนอ
อาหารไทย อาหารนานชาติ
จากการปรุงรสอย่างละเมียดละไม
ของผู้มีฝีมือที่สะสมประสบการณ์
และความชำนาญกว่า 29 ปี
ไว้บริการทุกท่าน