ร้านอาหารไทยต้นตำหรับที่นำเสนอ
อาหารไทย อาหารนานชาติ
จากการปรุงรสอย่างละเมียดละไม
ของผู้มีฝีมือที่สะสมประสบการณ์
และความชำนาญกว่า 29 ปี
ไว้บริการทุกท่าน


ข้าวตังหน้าตั้ง
ปลาสะเต๊ะ
กระทงทอง
ผลไม้รวม (ตามฤดูกาล)
Combination Fruits in Season